RNDA-DRNDA

Kao ishodište za ovaj izraz poslužila je rijetko rabljena imenica drnda, koja označava nešto otrcano, pohabano, isluženo, rasklimano...

Izraz rnda-drnda (najčešće samo njegov kraći oblik: drnda) gramatički spada u imenice ali sam po sebi, ne znači apsolutno ništa! Međutim, u govoru može funkcionirati kao joker imenica, obogaćujući tako jezik, uvodeći još jedno rješenje (dobro - ponešto zbunjujuće!) uz eventualnu uporabu pokazne zamjenice. (Nikad nisam bio načistu sa lijevo i desno, uvijek fali ono “a u odnosu na što”, pa mi je preciznije reći “tamo” i nekako sugerirati pravac)! Dakle, kad govornik želi izraziti neku kompleksnu stvar na brzinu (ili, možda, neki jednostavan pojam ali se, zbog brzine priopćavanja, ne može sjetiti pogodnog pojma), moguće je jednostavno ubaciti pokaznu zamjenicu i/ili joker-imenicu, naravno, nadajući se da je slušateljstvo dovoljno pažljivo i inteligentno da iz konteksta može razabrati o čemu je riječ! Pretjerano česta uporaba riječi rnda-drnda ukazuje na govornikov šlamperaj ili rastresenost (nekada i na Alzheimerovu bolest ili jednostavno staračku demenciju; u tom je slučaju ohrabrujuća činjenica da se čovjek može uopće sjetiti i te riječi!), ali ukazuje i na moguću afaziju ili srodan patološki govorni poremećaj! Umjerena uporaba znači da govornik jednostavno ima previše asocijacija na umu, ali si ne stigne priuštiti nikakvu digresiju jer mora djelovati brzo! U stvari, ta riječ podrazumijeva i malo viši nivo komunikacije - neverbalnu komunikaciju (k tome i bez ikojeg vida govora tijela!), koja zahtijeva aktivno sudjelovanje svih umiješanih, skoro telepatiju. Primjer: kirurg obavlja jako kompliciranu operaciju; postupak teče rutinski, sve je po predviđenome planu. Kad odjednom - pacijentu pukne arterija! Krv šiklja na sve strane, zidove mrlja, kirurg više ne vidi što radi! Štoviše, obuzme ga blokada i on u žurbi svom asistentu promrmlja “Zdrndaj to!”, a instrumentarki dobaci: “Drndu!”. Asistent sisaljkom očisti operirano mjesto, instrumentarka pruža hvataljku...

Vidjeli smo upravo iz primjera da korijen riječi drnda (dakle - drnd) može poslužiti i kao korijen glagola (u obliku drndati (nesvrš.) tj. zdrndati (svrš.)) ili pridjeva/priloga (npr. drndavo) ili pak neke druge imenice (npr. drndarija). Morfološke zadrndice - već u skladu s gramatikom i trenutno važećim pravopisom (pravopisima) određenog jezika (primjenjivo u svim jezicima! Ipak, najspretnija je uporaba u hrvatskom, pa i inim slavenskim jezicima). Naravno - semantička dimenzija tako zdrndane riječi silno ovisi o kontekstu!... ;-}